Ads Area

महा मृत्युंजय मंत्र - Maha Mahamrityunjay Mantra Image

महा मृत्युंजय मंत्र - Maha Mahamrityunjay Mantra Image


ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः
ॐ त्र्यम्‍बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्‍धनान्
मृत्‍योर्मुक्षीय मामृतात्
ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ !!


Maha Mahamrityunjay Mantra Whatsapp Status Video

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area